Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • Jacek SrokaDon Kichot w kuchni

  08.10.2004

  [...] Sroka należy do pokolenia artystów ukształtowanych przez ekspresjonizm lat osiemdziesiątych. Ulegając wpływom tej tendencji stworzył jednak własną , oryginalną odmianę sztuki figuratywnej. Figuracja jest najistotniejszym odniesieniem dla jego twórczości, a człowiek, otaczające go przedmioty  i  zwierzęta są ciągłym tematem jego sztuki. 

 • Anna SadowskaNiepokój

  14.05.2004
  Niepok bs.jpg

  [...] Widocznie Anna już w czasie studiów wiedziała lub intuicyjnie przeczuwała, co to jest niezależność i odpowiedzialność twórcy, nie odsuwając od siebie podjęcia tej odpowiedzialności do chwili formalnego otrzymania dyplomu. Może ta właśnie postawa też miała istotne znaczenie ...

 • Zbigniew Bielawka Jaccobco kupuję konia

  05.03.2004
  Kupuje.jpg

  Jaccobco utrwalony w miedziorycie, oficjalnie , po raz pierwszy, pojawił się w roku 1989 na wystawie w galerii „Plastyka” w Krakowie. Od tego czasu jeszcze kilkakrotnie zaskakiwał swa obecnością licznych wielbicieli w kraju i za granicą. Bielawka utrwala ślady jego efemerycznej bytności w różnych miejscach świata,  portretuje go osobiście, a także jego otoczenie; kobiety, zwierzęta, przedmioty.

 • Janina KraupeHoroskop Nowego Roku i wizualizacje

  14.01.2004
  bis.jpg

  „Właściwością wyobraźni malarza jest dążenie do uwidocznienia nawet na pozór odległych od świata zmysłowego zjawisk. Poetyka kodu astrologii, kryjąca w sobie zapis naszego losu, model, w którym istnieją światy równoległe do naszego, tradycja całej hierarchii inteligencji wyższych od naszej ludzkiej, może być wyrażona , zanotowana intuicyjnie w znakach, rytmach i barwach. Proces ten nazywamy wizualizacją i dzięki niemu zatrzymujemy w obrazie ulotne odczucia Niewidzialnego.”

                                                                                                                                                                                                                                   Janina Kraupe

 • Eugeniusz Get-StankiewiczMiedzioryt Towarzyski

  24.10.2003
  repro ryciny bis.jpg

  Czym jest miedzioryt Towarzyski? Grą salonową? Flirtem miedzy artystą a odbiorcami? A może wspólną zabawą artystów nie do końca zrozumiałą dla gawiedzi. Z pozoru wygląda to niewinnie. Sympatyczna, rokokowa reprodukcja na okładce katalogu, czy kokieteryjny podtytuł „wiązanka miedziorytów i inne” zdają się zachęcać do niewinnej zabawy Ta przewrotna konferansjerka nie powinna nas jednak zmylić. Miedzioryt Towarzyski to kolejna prowokacja Geta. Kunsztowna i finezyjna, ale prowokacja -  to czym mistrz zajmuje się od lat. 

 • Stanisław WejmanMniejsza czerwona suknia

  05.06.2003
  sukienka.jpg

  [...] Każda z tych grafik to odkrywanie świata na nowo, niemal uczestnictwo w pierwszych dniach stworzenia. Wody, ryby, zwierzęta, Atlantyk, Atlantyda, Laguna, to świat w swych początkach, metamorfozie, w poszukiwaniu jeszcze nie określonego kształtu. Byłby to z pewnością obraz rajskiej szczęśliwości, ów mityczny hortus deliciarum, gdzie podział na gatunki i materie jeszcze się nie dokonał i gdzie wszystko jeszcze jest możliwe, gdyby nie przekora i groteskowy temperament artysty.

 • Marta BożykLinie

  14.03.2003
  Plecy b.jpg

  [...] Prace Marty są obszarem oscylacji między gąszczem lasu i otwartą polaną; to zarówno miejsce prac sił podświadomości (odkrywanie prawd) oraz lęk przed pustką (ucieczka w świat obfitości i przepełnienia), połączenie rzeczywistości i życia, zmaganie proporcji...

 • Jerzy PanekDante Jerzego Panka

  06.11.2002

  Gdy w 1964 roku Jerzy Panek został zaproszony przez Państwowy Instytut Wydawniczy do współpracy przy jubileuszowym wydaniu Boskiej komedii, miał już za sobą wybitne osiągnięcia w drzeworycie, znany był także jako malarz i rysownik. Przyjmując - obok innych polskich artystów - zaszczytne zaproszenie, nie mógł przewidzieć konsekwencji spotkania z Dantem...

 • A. Andrzejewska, J.Jarża-Brataniec, M.Bożyk, A.Berezowska, A.Dobosz, I.Kołek, E.Kwasek, J.Mielnikiewicz, M.Niespodziewana, K.Niżegorodcew, A.Sadowska, A. Skura, W.SzmucMężczyzna

  28.06.2002
 • Małgorzata NiespodziewanaGender

  24.05.2002

  [...] W pracach, z cyklu "Ceremonie" i "Funerales", artystka podejmuje temat zewnętrznych ograniczeń jakim poddawane jest ciało ludzkie. Ukazywane postaci mają zniekształcone twarze, układ ich ciał przypomina ekstremalne stadia fizycznego istnienia - fazę embrionalną albo przedśmiertne konwulsje. Malwina dostrzega jednak nie indywidualny dramat, ale tylko element powtarzającego się cyklu ceremonialnych narodzin czy śmierci. Cykliczność odbiera pojedynczemu wydarzeniu dramatyzm - postaci na grafikach mają w sobie więcej klasycznego piękna niż ekspresjonistycznej deformacji.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com