Wystawy

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy

Prowadzimy działalność handlową, wystawienniczą oraz edytorską, współpracujemy z instytucjami artystycznymi i artystami reprezentującymi różne orientacje i generacje twórcze.Organizujemy wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i zagranicą:

 • Jacek SrokaGrafika

  26.04.2001

  Jacek Sroka należy do tej generacji artystów polskich, których wczesna młodość przypada na schyłkowe lata PRL, a artystyczny debiut, już po opuszczeniu akademii, na okres stanu wojennego. Choć suche zestawienie dat brzmi niepokojąco, a nawet pesymistycznie, nie znaczy to, że Sroka należy do artystów straconego pokolenia. Nie znaczy też , że okres ten jest bez znaczenia dla jego twórczości.

 • Agnieszka DoboszCzęści ciała

  20.04.2001
  Napiecie.jpg

  Artystyczny debiut Agnieszki Dobosz przypada na początek lat dziewięćdziesiątych. Należy do młodego pokolenia artystów krakowskich, których twórczość, w sposób naturalny stała się antytezą burzliwych lat osiemdziesiątych, gdy w grafice naszej dominowały tendencje figuratywne, ekspresja koloru, niepokoje związane z generacyjnym przesileniem, sytuacją społeczno-polityczną. Nadmiarowi informacji i patosowi tych lat przeciwstawia artystka ograniczenie, a nawet minimalizm użytych środków artystycznych.

 • Jerzy PanekGrafiki dawne i ostatnie, wystawa pośmiertna

  07.02.2001
 • Eugeniusz Get-StankiewiczOszmiańska szkoła Passe-partout

  20.10.2000
 • Jacek Sroka Grafika

  13.10.2000

  [...] Korespondencja sztuk - zależności pomiędzy malarstwem a grafiką w twórczości Jacka Sroki - to temat pasjonujący, wymagający zresztą szerszej refleksji. To w kooperacji obu dyscyplin kształtuje się niepowtarzalna figuracja artysty. W okresie dwudziestu lat, które upłynęły od debiutu Sroki figuracja ta podlegała ciągłym zmianom. Nie sposób w krótkiej nocie uchwycić wszelkie meandry tych przemian, jeśli jednak porównamy jego grafiki z drugiej połowy lat 80. z powstałymi dziesięć lat później, uderza przemiana stylistyczna, której podlegały. 

 • Roma Hałat Triady - rysunek

  06.08.2000
 • Jacek Sroka Grafika

  30.06.2000

  [...] Korespondencja sztuk - zależności pomiędzy malarstwem a grafiką w twórczości Jacka Sroki - to temat pasjonujący, wymagający zresztą szerszej refleksji. To w kooperacji obu dyscyplin kształtuje się niepowtarzalna figuracja artysty. W okresie dwudziestu lat, które upłynęły od debiutu Sroki figuracja ta podlegała ciągłym zmianom. Nie sposób w krótkiej nocie uchwycić wszelkie meandry tych przemian, jeśli jednak porównamy jego grafiki z drugiej połowy lat 80. z powstałymi dziesięć lat później, uderza przemiana stylistyczna, której podlegały. Napięcie jakie towarzyszyło jego dawnym pracom, groteskowość ujęcia, często wręcz karykaturalna deformacja w następnej dekadzie ulegają wyciszeniu. 

 • Anna Sobol-Wejman Grafika

  12.05.2000

  [...] W swych pracach często przedstawia ułożone szeregowo, zbliżone do siebie motywy. Tworząc luźną szachownicę abstrakcyjno -figuratywnych znaków, śladów, ideogramów,„katalogując” formy i znaczenia, niemal dzień po dniu układa swój intymny dziennik. Często jej prace pozbawione są tradycyjnej dramaturgii , tworzy obrazy bez zdecydowanych napięć kierunkowych, zagęszczeń i rozrzedzeń, wytłumień i kulminacji. Odbijanie grafiki z kilkunastu , a nawet kilkudziesięciu płyt umożliwiło artystce powiększenie formatu prac, jej kontakt z matrycą stał się zarazem bardziej bliski i intymny. Stał się także sposobem na twórczość, gdy przez długi czas nie mogła korzystać z pracowni. To właśnie w domowych warunkach powstała jedna z piękniejszych prac w jej dorobku tryptyk pt:Kobiety w oknach.

 • Zbigniew Lutomski Drzeworyty

  24.03.2000
 • Andrzej KapustaRysunki z minionego roku

  04.02.2000
 • Dodaj link do:
 • facebook.com