Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Artyści >  Karol Szafran

Karol Szafran

Karol Szafran ukończył Wydział Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w Pracowni Drzeworytu. Jest laureatem stypendium w Akademie der Bildenden Künste w Wiedniu ( 2012- 2013). Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Fotografii Cyfrowej nr 3 na Wydziale Grafiki w Katedrze Filmu Animowanego, Fotografii i Mediów Cyfrowych w ASP w Krakowie, tam też rozpoczął studia doktoranckie. W swym dorobku ma kilka wystaw indywidualnych, a także udział w kilkudziesięciu zbiorowych. Jest stypendystą programów "Kultura w sieci" i "Kultura odporna" (2020), a także laureatem ogólnopolskiego konkursu "Transgrafia 1.5" SMTG Kraków 2020. Zdobył wyróżnienie w konkursie na Grafikę Roku w Krakowie (2016). W roku 2017 jego prace zostały wyróżnione zakupem przez China Printmaking Museum w Guanlan i przez International Print Biennale w Erywaniu.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com