Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Rysunki

Rysunki

18.03.2011

Od lat już Zbigniew Bielawka przemawia głosem Jaccobca. Niektórzy uważają, że jest na odwrót, bo to Jaccobco mówi głosem Bielawki. Nie wnikajmy w to. „Jaccobco jest tworem wyobraźni aż nadto realnej. Pojawia się niespodziewanie, panuje intensywnie, znika. Czasem i na kilka miesięcy. Pozostawia po sobie ślad w obrazach, materializuje się w rysunku i miedziorycie, jego poświata przenika fotografie. ...

 

Od lat już Zbigniew Bielawka przemawia głosem Jaccobca. Niektórzy uważają, że jest na odwrót, bo to Jaccobco mówi głosem Bielawki. Nie wnikajmy w to. „Jaccobco jest tworem wyobraźni aż nadto realnej. Pojawia się niespodziewanie, panuje intensywnie, znika. Czasem i na kilka miesięcy. Pozostawia po sobie ślad w obrazach, materializuje się w rysunku i miedziorycie, jego poświata przenika fotografie. Dzieje Jaccobca nie odwołują się do powszechnie znanych tropów świadomości zbiorowej. Jego biografia jest osobnicza i zaskakująca”. Niewiele zmieniło się od czasu , gdy padły te słowa przy okazji wystawy pt. Jaccobco kupuje konia w Jan Fejkiel Gallery ( 2004). Jaccobco nadal odzwierciedla prywatną mitologię. Jest przede wszystkim metaforą artysty w drodze, wolnego od uwarunkowań przestrzennych, historycznych, społecznych. Bielawka notuje ślady jego efemerycznej bytności w różnych miejscach świata, portretuje także jego otoczenie; pejzaż, kobiety, zwierzęta. W ostatnim czasie rysunek wyparł miedzioryt. Na wystawie więc obok prac znanych nam od dawna, które pokazujemy z zamiłowania, a także z racji jubileuszu galerii, prezentujemy także serię nowych rysunków.( Jan Fejkiel, fragment wstępu do katalogu wystawy Zbigniewa Bielawki pt. Rysunki ).

Wystawa: 18 III - 1 IV

  • Dodaj link do:
  • facebook.com