Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Artyści >  Julia Jarża

Julia Jarża

 Urodziła się w 1972 roku w Katowicach. Studiowała na Wydziale Grafiki  ASP w Krakowie, dyplom uzyskała w 1997 roku w pracowni wklęsłodruku. W grafice najchętniej posługuje się technikami metalowymi i linorytem. W swym dorobku ma wystawy indywidualne i udział w zbiorowych. Jest laureatką stypendium programu „Tempus” (1997) i Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2000). Zdobyła I Nagrodę w Konfrontacjach Najmłodszych Artystów Krakowskich (1998) i Nagrodę Równorzędną Ministra Kultury i Sztuki VI Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek (2000). Należy do artystycznej Grupy 13.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com