Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wydarzenia >  Grafiki duże i małe

Grafiki duże i małe

24.02.2023

Pokazywane na wystawie najnowsze, wielkoformatowe litografie Jacka Zaborskiego, są kontynuacją programu pt. Konicydencje strukturalne zapoczątkowanego przez artystę w roku 2019. Inspiracją dla tego rozległego graficznego przedsięwzięcia stało się poznanie w roku 2015 naturalnych złóż wapienia w kamieniołomach Eichstatt i Solnhofen w Bawarii. Wapienia, dodajmy, z którego powstają także płyty litograficzne, podstawa warsztatu graficznego artysty. Zaborskiego zafascynowały odkryte geologiczne nawarstwienia, ich struktura, ale i idea czasu zapisanego w kamieniu. Tym nie tylko zmysłowym doznaniom nadał artystyczną interpretację.

.

 

Bardziej urozmaiconym i bezpośrednim nawiązaniem do otaczającej rzeczywistości są obecne także na wystawie graficzne miniatury. Szerzej dotychczas nie udostępniane „małe co nieco” , jak niezobowiązująco określa artysta te formy, stanowią atrakcyjny wizualnie kontrapunkt dla monumentalnych litograficznych panoram. Wskazują też na swobodę wypowiedzi artysty, zarówno w skali billboardu, jak i podręcznego notatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com