Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > O galerii >  Działalność edytorska

Działalność edytorska

Galeria zajmuje się także działalnością edytorską. Dotychczas opublikowaliśmy kilkadziesiąt katalogów wystaw indywidualnych i zbiorowych. Album pt. Dante Jerzego Panka w konkursie PTWK w roku 2003 został uznany za "Najpiękniejszy Album Roku". W tym samym konkursie Wyróżnienia zdobyły opracowane i wydane przez galerię katalogi  wystaw Anny Sobol-Wejman, Krzysztofa Skórczewskiego, Stanisława Wejmana. W roku 1997 galeria współpracowała w wydaniu dwujęzycznego (pl.-ang.) albumu pt. Polska grafika lat dziewięćdziesiątych.  Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie grafiki polskiej od kilkunastu lat.  Wspólnie z francuską oficyną wydawniczą M.E.E.T. wydano w roku 1996 w ilości 75 numerowanych egzemplarzy album pt. Graficy polscy - poeci francuscy, łączący oryginalną grafikę z poezją.

album z wystawy J. Panka 1992

album z wystawy J. Panka 1992

album z wystawy J. Panka 1992

album z wystawy J. Panka 1992
  
  • Dodaj link do:
  • facebook.com