Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Dynia

Dynia

20.11.2004

Swe 60-lecie Stanisław Wejman uhonorował dziełem niezwykłym; cyklem sześćdziesięciu grafik powtarzających jeden motyw, motyw dyni, wykreślonej w tym samym wymiarze i technice. Wielokrotność Dyni, którą zaproponował Wejman nie wyklucza jednak oryginalności. Wręcz przeciwnie, podkreśla ją.  Mamy więc 60 wyjątkowych, niepowtarzalnych dyń na sześćdziesięciolecie. Dlaczego jednak dynia? 

Swe 60-lecie Stanisław Wejman uhonorował dziełem niezwykłym; cyklem sześćdziesięciu grafik powtarzających jeden motyw, motyw dyni, wykreślonej w tym samym wymiarze i technice. Wielokrotność Dyni, którą zaproponował Wejman nie wyklucza jednak oryginalności. Wręcz przeciwnie, podkreśla ją.  Mamy więc 60 wyjątkowych, niepowtarzalnych dyń na sześćdziesięciolecie. Dlaczego jednak dynia? 

Po Wejmanie , artyście świadomym, przekornym i ironicznym należało spodziewać się rozwiązań szczególnych. A więc nie wiązanka kwiatowa, o ustalonych zresztą  tradycjach  

 w sztuce lecz Dynia; obiekt mniej uroczysty i z niższej półki - śmieszny i pospolity,  groteskowy w swym nieposkromionym wzroście, a w hierarchii  martwych natur poza rankingiem. Ale to właśnie Dynia przez swa ruchliwość i nieprzewidywalność, usytuowana poza sferą mody i snobizmu, nie opatrzona i rzadko obecna w artystycznej ikonografii, otwiera się na świat przygody i niespodzianki. Na pewno nie jest naturą martwą, raczej „still life” - jak mówi Wejman , przyznając tym samym, że Dynia, którą rozmnożył, znaczy dla niego coś więcej niż tylko urodzinowy żart.

Jest obiektem żywym i różnorodnym. W ramach gatunku mnoży osobnicze odmiany. 

W edycji Wejmana narzuca skojarzenia antropologiczne i kosmiczne. Są Dynie miękkie, pulsujące życiem i twarde jak skała. Dynie domowe i światowe. Trójwymiarowe i płaskie. Monochromatyczne i tryskające kolorem. Cała uroda świata zogniskowała się w Dyni. Według Dyni możemy też powtórzyć kurs historii sztuki. Wejman wykreśla Dynie impresjonistyczne, kubizujące i abstrakcyjne. Cały czas jednak wielości i rozmaitości dyniowej materii i formy towarzyszy niezmienna jedność motywu. Jest tylko Dynia.

Dynia nie trzyma formy w ryzach, jest nieobliczalna i niezrównoważona. Dlatego też mimo powabu i atrakcyjności ludzkość nie traktuje jej zbyt poważnie,  tym samym uwalnia  od skojarzeń sentymentalnych i symbolicznych. Dynia nie narzuca też oczywistych literackich podtekstów, co nie znaczy, że nie pamiętamy o Halloweenie czy też  sekwencji Benniniego z filmu Jarmuscha[...]

Jan Fejkiel 

Wystawa: 20 XI - 10 XII  

  
  • Dodaj link do:
  • facebook.com