Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Wystawy >  Don Kichot w kuchni

Don Kichot w kuchni

08.10.2004

[...] Sroka należy do pokolenia artystów ukształtowanych przez ekspresjonizm lat osiemdziesiątych. Ulegając wpływom tej tendencji stworzył jednak własną , oryginalną odmianę sztuki figuratywnej. Figuracja jest najistotniejszym odniesieniem dla jego twórczości, a człowiek, otaczające go przedmioty  i  zwierzęta są ciągłym tematem jego sztuki. 

[...] Sroka należy do pokolenia artystów ukształtowanych przez ekspresjonizm lat osiemdziesiątych. Ulegając wpływom tej tendencji stworzył jednak własną , oryginalną odmianę sztuki figuratywnej. Figuracja jest najistotniejszym odniesieniem dla jego twórczości, a człowiek, otaczające go przedmioty  i  zwierzęta są ciągłym tematem jego sztuki. 

Człowiek Sroki jest pełen sprzeczności; wynaturzony ale i poczciwy, śmieszny w swej brzydocie i z niezgrabnym wdziękiem, lecz  brutalny, zadający   ból.. Dosadność i brak idealizmu nie są szyderstwem i drwiną  z gatunku ludzkiego, lecz wyrazem przenikliwej obserwacji otoczenia. Tajemnicę  odkrywa Sroka w geście, drobnych rytuałach, wyrafinowanej ekspresji ciała. Prawdę znajduje w detalu, fragmencie mistrzowsko uchwyconym w rysunku. Te drobne obserwacje otwierają możliwości ledwie wcześniej uświadamiane. Anegdota i literacki kontekst przestają być już aż tak ważne. Ustępują dramatowi artystycznego tworzywa, metamorfozie kształtów, gdzie trudno odróżnić bestię od istoty ludzkiej czy przedmiotu, gdzie mieszają się gatunki i materie - ożywiona z martwą. To już dalszy etap widzenia świata przez artystę, który od dawna ma świadomość życia w czasach kryzysu i nie od dzisiaj wieści apokalipsę - choć apokalipsa  ta przybiera kształty pozornie niefrasobliwe [...] 

Jan Fejkiel 

 

Wystawa: 8 -24 X   

  • Dodaj link do:
  • facebook.com