Znalezione tagi

Znajdujesz się na stronie: fejkielgallery.com > Znalezione tagi

Wszystko o: Jerzy Panek

 • Panek Choragiew bis.jpg

  Jerzy Panek
  Chorągwie (cykl drzeworytów)

  Powstanie „Chorągwi” zbiega się ze zmianami w życiu prywatnym Panka; przeprowadzką z rodzinnego mieszkania w Prokocimiu, gdzie w trudnych warunkach powstawały jego drzeworyty. Teraz jest sam na krakowskim Kazimierzu, gdzie przy ul. Szerokiej dostał pracownię, w której pozostanie do końca życia. To ważna dla artysty zmiana miejsca i środowiska. O ile przed wojną w rodzinnym Tarnowie otaczało go , jak wspomina, rzemiosło, a w późniejszym Prokocimiu kolejarze, o tyle Kazimierz dostarcza mocniejszych wrażeń.

 • panek3_a.jpg

  Jerzy Panek
  Dante Jerzego Panka,

  Rok wydania: 2002
  Ilość stron: 228
  Format katalogu: 30 x 24 cm
  Wersja:trójjęzyczna

 • Jerzy Panek
  Grafiki z lat 93-96 ( W 80. rocznice urodzin artysty)

  W trakcie dość przypadkowego towarzyskiego spotkania w pracowni Wydziału Grafiki na ul.Humberta w Krakowie w roku 1988 artysta uległ niezwykłej pokusie. Koledzy graficy podsunęli mu gotową, zawerniksowaną płytę. Namysł trwał podobno kilkanaście minut. Potem jednym ruchem wykreślił kompozycję. Wytrawieniem i odbiciem pracy zajął się niezwłocznie Staszek Wejman. Gotowa odbitka trafiła w prezencie obecnej na spotkaniu islandzkiej artystce Sigrid Valtingojer.

 • Panek2008.jpg

  Jerzy Panek
  Kobiety (drzeworyt)

  Na tle rozległej twórczości graficznej Jerzego Panka liczącej ponad 600 prac przedstawienia kobiet nie należą do częstych motywów. Niewiele w nich też atrakcji tradycyjnie łączonych z tematem. Również brak skandalizujących wątków może sprawić zawód współczesnym, bo przecież Dantejskie Piekło Panka z jego upadłymi kobietami jest zbyt autentyczne, by mieć moc uwodzenia. Można odnieść wrażenie, że żywiołowość i bezpośredniość relacji artysty z kobietami, stały temat w kronice towarzyskiej Krakowa, pozostawia niewiele miejsca ...

 • Zbigniew Bielawka, Kacper Bożek, Agnieszka Dobosz, Jerzy Jędrysiak, Henryk Ożóg, Jerzy Panek, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Krzysztof Świętek, Dariusz Vasina, Stanisław Wejman
  Mondo Cane - Pieski Świat

 • Zbigniew Bielawka, Kacper Bożek, Agnieszka Dobosz, Jerzy Jędrysiak, Henryk Ożóg, Jerzy Panek, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Krzysztof Świętek, Dariusz Vasina, Stanisław Wejman.
  Mondo Cane - Pieski Świat

  Tytułowe dla dzisiejszej wystawy mondo cane to nie metafora współczesności - jak w znanym filmie  sprzed lat - lecz po prostu psi świat. Inaczej mówiąc, wyobrażenie psa w twórczości kilkunastu krakowskich grafików. Na ogół entuzjastów i posiadaczy zwierzęcia, a z pewnością artystów, dla których temat ten nie jest obojętny...

 • panek_a[1].jpg

  Jerzy Panek
  O zwierzętach i ludziach

  Rok wydania: 2011
  Ilość stron: 8
  Format katalogu: 24 x 17 cm

 • Panek2011.jpg

  Jerzy Panek
  O zwierzętach i ludziach (drzeworyty)

  ”Łapałem dzikie ptaki - na lep, na potrzask , na siatkę. Gil, czyżyk, makolągwa, kanarki leśne. To była ta część Robinsona Crusoe we mnie: podglądanie przyrody, czujność. Stąd mi się wzięło oko”, wspominał przed laty. Zanim wiec stał się artystą był Jerzy Panek łowcą zwierząt. Instynkt, rozwinięty za młodu, pozostał w nim na zawsze. Łowcami byli też artyści z Altamiry i Lascaux . Ich pierwsze wizerunki malarskie ...

 • Bębenek, Z.Biel, J. Kraupe, Z. Lutomski, R.Otręba, H. Ożóg, J. Panek, A. Pietsch, Anna Sobol-Wejman, J. Sroka, M.Surzycki, S. Wejman
  Portret ironiczny. Groteska we współczesnej grafice krakowskiej

  [...]  Na wystawie prezentowane są prace kilkunastu artystów. Są wśród nich twórcy, których nazywa się już klasykami  sztuki polskiej, dorobek innych zajmuje bardziej lub mniej poczesne miejsce w środowisku. Dla niektórych groteska jest istotą wypowiedzi, dla innych stanowi jedynie epizod twórczy. Ambicją tej wystawy jest ukazanie rozległości zjawiska manifestującego swą obecność w dziele reprezentującym zgoła odmienne opcje artystyczne.[...] Kiedyś, gdy grafika pełniła funkcje środka masowego przekazu ...

 • Panek2006.JPG

  Jerzy Panek
  Próba portretu Józefa Gielniaka

  W albumie opracowanym przez Elżbietę Dzikowską i Wiesławę Wierzchowską zebrana została korespondencja miedzy dwoma wybitnymi artystami, jednymi z największych w powojennej grafice polskiej: Józefem Gielniakiem i Jerzym Pankiem . Ich pierwsze spotkanie w roku 1962 przerodziło się w przyjaźń, która przetrwała aż do śmierci Gielniaka w dziesięć lat później. Panek przeżył go o ponad trzydzieści lat. Listy, które wymieniali między sobą, są nie tylko komentarzem do ich twórczości, ale i dokumentem wzajemnego podziwu i niezwykłej sympatii tych tak odmiennych osobowości. 
  Stoją przed nami tak różni, a przy tym bardzo sobie bliscy; Panek, pełen witalności, temperamentu, bezpośredniego stosunku do życia i sztuki, krzepko ciosający swe drzeworyty, „haratający dechę” - jak to sam powie - i chory na gruźlicę Gielniak, żyjący w stanie ciągłego zagrożenia, nadwrażliwie dzielący włókna swych linorytów. 

 • 274_orig.jpg

  Jerzy Panek

  Urodził się w Tarnowie. W latach 1937-42 studiował na Wydziale Grafiki w Państwowym Instytucie Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1945-48 kontynuował naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Uprawiał malarstwo, jest twórcą kilkuset drzeworytów i dużej kolekcji rysunków. W grafice ostatnio najczęściej stosuje metalowe techniki. W swym dorobku ma szereg krajowych i zagranicznych wystaw indywidualnych, brał udział w kilkuset wystawach sztuki polskiej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.inn Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1963), Nagrody Prasy na MBG w Krakowie (1972) i Nagrody im. J.Cybisa (1988). Zdobył Złoty Medal na Triennale Sztuki w Delhi (1971). W roku 1993 Senat ASP w Krakowie nadał Jerzemu Pankowi tytuł Profesora Honorowego. Za całokształt pracy twórczej otrzymał w roku 1998 Nagrodę Miasta Krakowa oraz Nagrodę Wojewody Krakowskiego.

  Artysta miał dziewięć wystaw indywidualnych w Jan Fejkiel Gallery. Brał także udział w zbiorowych pokazach organizowanych przez galerię, m.inn : Laureaci i następcy, JFG, Kraków 1991; Jan Fejkiel Gallery Collection, Polski Instytut Kultury, Sztokholm 1991; Portret ironiczny , BWA Kraków, Kielce, Łódż 1993, Bergisch Gladbach, Forum Ost-West 1994; Kamień, Metal , Drewno, Komputer, Cracow Expo Center 1994; Żywioł i metoda , Galerie de la C.G.E.R, Liege 1996, Centrum Manggha, Kraków 1997; Mondo Cane, JFG, Kraków 2001, BWA, Kielce 2002.

 • Dodaj link do:
 • facebook.com